Leidinggevende en medewerker zitten tegenover elkaar in gesprek. Er tussenin hangt een groot bord Stappenplan bij ziekte.

Spoor 2 re-integratie

Onze meerwaarde

  • Zorg wordt uit handen genomen
  • Op maat gesneden trajecten
  • Vele werkervaringsplaatsen 
  • Professionele begeleiding

U bent hier

Spoor 2 re-integratie

Spoor 2 re-integratie

Een intensieve zoektocht. Zo ervaren veel werkgevers de inspanning om voor een langdurig zieke werknemer buiten de eigen organisatie een arbeidsplaats te vinden. De Haeghe Groep ontzorgt zowel de werkgever als de werknemer. Met de expertise op het gebied van wetgeving en verantwoording aan het UWV, met concrete werkervaringsplaatsen en met eigen arbeidsdeskundigen en jobcoaches. Daarom groeit het aantal werkgevers dat een beroep doet op de Haeghe Groep.

Kansrijk voor werkgever én werknemer

Met een concreet aanbod voor zowel de werkgever als werknemer is de Haeghe Groep een opmerkelijke marktpartij op het gebied van re-integratie. De werkgever kan rekenen op een op maat gesneden traject voor de zieke werknemer en op de daarbij vereiste verslaglegging en verantwoording aan het UWV volgens de Wet Verbetering Poortwachter. De werkgever heeft daarbij de keuze uit een re-integratietraject voor de werknemer van zes, negen of twaalf maanden. Natuurlijk kent de Haeghe Groep aan het einde van het traject de capaciteiten, opgedane ervaring en motivatie van de werknemer. Dat maakt het mogelijk om gericht te zoeken naar een arbeidsplaats binnen het netwerk van bedrijven waaraan de Haeghe Groep diensten verleent. Hiervoor kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt. Het gaat altijd om een inspanningsafspraak, geen plaatsingsgarantie.

Werkervaringsplaatsen

Ook voor de werknemer is het aanbod van de Haeghe Groep opmerkelijk. Terwijl de regio Den Haag relatief weinig productiebedrijven telt, beschikt de Haeghe Groep over een veelheid aan werkervaringsplaatsen, zowel bij externe opdrachtgevers als binnen de eigen organisatie. De werkzaamheden lopen uiteen, bij diverse afdelingen. Van toezicht, evenementenservice en groenonderhoud tot catering, administratie en verpakking. Zo is vrijwel altijd een passende werkervaringsplaats beschikbaar. Mocht een plaats in de praktijk toch niet een juiste mix blijken, dan biedt de Haeghe Groep zelf een andere plek. Zo krijgen mensen de gelegenheid (nieuwe) talenten te ontwikkelen, weer topprestaties te leveren en opnieuw van waarde te zijn voor de samenleving.

Professionele coaching en begeleiding

Belangrijk binnen dit aanbod zijn de professionals binnen de Haeghe Groep op het gebied van coaching en begeleiding. Zij hebben ervaring met zeer uiteenlopende doelgroepen, zoals mensen in de sociale werkvoorziening, mensen met een beperking of psychosociale problematiek. Zij kunnen daardoor ook veel betekenen voor langdurig zieke werknemers waarbij re-integratie bij de eigen werkgever niet tot gewenst resultaat heeft geleid. De Haeghe Groep is de sociaal-zakelijke partner van veel bedrijven en overheden en maakt het hen mogelijk om sociaal verantwoord te ondernemen.

Re-integratieplek nodig voor uw medewerkers?

Het is goed mogelijk dat wij u kunnen helpen! Bel vandaag nog met de Haeghe Groep 070 353 56 98 of laat uw gegevens achter op het contactformulier.

 

Neem contact met mij op

 logo kiwa certified FSSC 22000

Bijzonder ondernemend