Haeghe Groep en ESF subsidie

U bent hier

Haeghe Groep en ESF subsidie

Haeghe Groep en ESF subsidie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) verstrekt de subsidie Duurzame Inzetbaarheid (ESF subsidie). Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen van de subsidie gebruik maken. Het doel is om mensen langer en productief aan het werk te houden. Ook wordt ingezet op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Projecten ESF subsidie bij de Haeghe Groep

Door een financiële bijdrage in 2014 en 2015 van het ESF aan de Haeghe Groep zijn de volgende projecten gestart:

  • Project Duurzame Inzetbaarheid: De juiste persoon op de juiste plek.
    De Haeghe Groep streeft ernaar om haar medewerkers, binnen hun mogelijkheden, werk te laten doen dat maximale waarde toevoegt aan de Haeghe Groep.
  • Project Duurzame Inzetbaarheid: Persoonlijk leiderschap.
    De Haeghe Groep is een organisatie die markt-en procesgericht opereert. Een succesfactor voor het behalen van haar doelen is de rolinvulling van de leidinggevenden. Het ontwikkelprogramma heet Haeghe Spoor. Dit omvat alle programma's die gericht zijn op de ontwikkeling van de managementvaardigheden  van de leidinggevenden, met name de teammanagers. Persoonlijk leiderschap is het sleutelwoord tot deze ontwikkeling.

Neem contact met mij op

Kwaliteit op maat

Bijzonder ondernemend